Casino de Caldes

Edifici. Sala gran

La sala gran del Casino acull la diversitat d'espectacles que s'hi ofereixen.

La platea té capacitat per a uns 350 espectadors, i les llotges per uns 100 espectadors més, depenent en cada cas de la configuració de butaques.

L'escenari té 9 m de boca i 14 m de fondària, amb un lleuger pendent cap a la platea.


Casino de Caldes   C/ Forn, 15
Seguiu-nos a Facebook